Háziorvosi díjtételek

 

Kormányrendelettel szabályozott háziorvosi díjtételek

2. számú melléklet a 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelethez

1. Lőfegyvert munkakörükből eredően tartani szándékozó, illetve tartó személyek (I. csoport) lőfegyvertartásra való egészségi alkalmasságának pszichológiai vizsgálata
a) első fokon 7 200 Ft
b) másodfokon 12 000 Ft
2. Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata
A. orvosi alkalmassági vizsgálat
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon 7 200 Ft
ab) másodfokon 10 800 Ft
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon 4 800 Ft
bb) másodfokon 7 200 Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:
ca) első fokon 2 500 Ft
cb) másodfokon 4 800 Ft
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon 1 700 Ft
db) másodfokon 3 200 Ft
B. pszichológiai alkalmassági vizsgálat
a) első fokon 7 200 Ft
b) másodfokon 12 000 Ft
3. Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat
a)  ha a 40. – gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. – életévét még nem töltötte be:
aa) első fokon 7 200 Ft
ab) másodfokon 10 800 Ft
b) ha a 40. – gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálat esetén az 50. – életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba) első fokon 4 800 Ft
bb) másodfokon 7 200 Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte: de a 70. életévét még nem érte el:
ca) első fokon 2 500 Ft
cb) másodfokon 4 800 Ft
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da) első fokon 1 700 Ft
db) másodfokon 3 200 Ft
4. Alkohol szintjének kimutatása érdekében végzett vér- és vizeletvétel 4 800 Ft
5. Kábítószer szintjének kimutatása érdekében végzett
a) vérvétel 3 200 Ft
b) vizeletvétel 1 600 Ft
6. Látlelet készítése és kiadása 3 500 Ft
7. Részeg személy detoxikálása 7 200 Ft
8. Kábítószer hatása alatt álló személy akut ellátása 7 200 Ft
9. Tengeri hajózási egészségi alkalmassági vizsgálat
a) tengeri hajózási szolgálatot teljesítő személy alkalmassági vizsgálata
aa) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 19 200 Ft
ab) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata 15 600 Ft
b) I. és II. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
ba) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 12 000 Ft
bb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata 9 700 Ft
c) III. és IV. osztályú tengeri kedvtelési célú tengeri vízijármű-vezetők alkalmassági vizsgálata
ca) az egészségi alkalmasság első vizsgálata 9 700 Ft
cb) az egészségi alkalmasság időszakos vagy soron kívüli vizsgálata 7 200 Ft
10. Igazságügyi szakértői tevékenység kivételével jogszabály által elrendelt vagy egyéb háziorvosi, orvosszakértői vizsgálatok és szakvéleményezés, kivéve, ha a vizsgálatra és szakvéleményezésre társadalombiztosítási vagy szociális juttatásra, kedvezményre való jogosultság megállapítása céljából kerül sor 7 200 Ft
11. Hivatásos sportolók sportegészségügyi vizsgálata 9 700 Ft
12. Hivatásos sportolók további sportegészségügyi szakvizsgálata Az adott ellátásnak a közfinanszírozásban
érvényesíthető díja
13. Repülő-egészségügyi alkalmassági vizsgálat
a) 1. egészségügyi osztály
aa) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 28 700 Ft
ab) időszakos vizsgálat 16 100 Ft
b) 2. egészségügyi osztály
ba) első, illetve kibővített (terheléses EKG vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 13 800 Ft
bb) időszakos vizsgálat 9 200 Ft
c) 3. egészségügyi osztály
ca) első, illetve kibővített (terheléses EKG, teljes körű szemészeti vagy teljes körű fül-orr-gégészeti vizsgálatra is kiterjedő) vizsgálat 28 700 Ft
cb) időszakos vizsgálat 16 100 Ft
14. Az a mellkas-szűrővizsgálat (tüdőszűrés), melynek igénybevételére nem az egészségügyi hatóság által a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló miniszteri rendelet szerint kötelezően elrendelt szűrővizsgálat keretében, vagy nem a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló miniszteri rendelet szerinti korhoz kötött szűrővizsgálat keretében, vagy nem jogszabály által előírt, a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti szakképzési intézményekben és felsőoktatási intézményben oktatásban részesülők szakmai alkalmassági vizsgálatai keretében kerül sor. 1 700 Ft
15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése
a) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén 1900 Ft/fő/eset
b) a büntetésként kiszabott közérdekű munka végrehajtásához szükséges szakvélemény esetén 1900 Ft/fő/eset
c) az a) és a b) pontban nem említett esetben 3300 Ft/fő/eset
16. Járványügyi érdekből nem kötelező védőoltással történő immunizálás, kivéve
a) a térítésmentes védőoltással történő immunizálást és
b) – az a) pont hatálya alá nem tartozó körben is – a pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus és az influenza megbetegedés elleni immunizálást
2 000 Ft

 

Kormányrendelettel nem szabályozott háziorvosi díjtételek

Egyéb, a kötelező egészségbiztosítás ellátási keretébe nem tartozó 

egészségügyi szolgáltatások, melyek térítési díját az egészségügyi szolgáltató

saját hatáskörében  állapítja meg

(366/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján)

Szakvélemények:

Személyi higiénés alkalmassági vizsgálat járványügyi szempontból kiemelt munkakörben történő munkavállaláshoz

3500

33/1998 NM Rend.
Könnyű-/nehézgépkezelői alkalmassági vizsgálat

3500

Örökbe fogadó szülők egészségi alkalmassági vizsgálata

3500

149/1997 Korm Rend.
Gyámnak való alkalmasság megállapítására

3500

Egészségpénztárak, üzleti biztosítók felkérésére, valamint jogászi megkeresésre adott szakvélemény, a részletességtől függően minimum

7200

Külföldön munkát vállalni szándékozók egészségi alkalmasságáról szakvélemény magyar nyelven

7200

8/1982 EüM Rend.
Minden egyéb, vizsgálatot igénylő véleményezés

7200

Igazolások:

Tanfolyami részvételhez, beiskolázáshoz

3500

Foglalkozás-egészségügy kérésére, a korábbi, ill. gondozott betegségekről

1500

Beavatkozások, nem a háziorvos kezdeményezésére:

A páciens kezdeményezésére történő, szakmailag nem indokolt vizsgálat, beavatkozás végzése a rendelőben (alkalmanként) (pl. EKG sportorvoshoz, szemműtéthez, sebészet kérésére)

3000

Más eü. szolgáltató által elrendelt injekció beadása, elrendelt vizsgálat a rendelőben

1000

Egyéb szolgáltatások: 

1997. évi CLIV. törvény 24.§
Elektronikusan tárolt leletek nyomtatása

100/oldal

Nem kötelező védőoltások beadása a rendelőben

1000

 
 

 
Lakáson történő látogatás(nem sürgősség, kényelmi célból) (kiszállási díj) 4000

Egészségügyi szolgáltatásra a tb. keretében nem jogosult személyek  (pl. Magyarországon érvényes egészségbiztosítással nem rendelkező állampolgárok) által fizetendő díjtételek

MOK ajánlás

Vizsgálat a rendelőben

6000

Lakáson történő vizsgálat esetén kiszállási díj (a vizsgálati díjon felül)

2500

Gyógyszerírás /recept

500

Eszközös beavatkozás (EKG, vérvétel, injekció beadása)

2500

Orvosi, életvezetési és egyéb tanácsadás, betanítás, stb.

1000

 

Dr. Simon József
1958-ban születtem, Budapesten élek. Egyetemi tanulmányaimat 1984-ben fejeztem be a Debreceni Orvostudományi Egyetemen. Első szakvizsgámat szülészet-nőgyógyászatból 1983-ban tettem le szintén a DOTE-n. Tovább...
Bolláné Kalmár Edit
Nővér. 1988-ban végeztem a Hatvani Egészségügyi Szakközépiskolában. 1989-től Maglódon élek. 2000-től a Doxolg Háziorvosi Bt. alkalmazottja vagyok.
Dr. Molnár Péter

A holisztikus szemléletű orvoslás és a primer prevenció elkötelezett híve vagyok. Háziorvostan szakvizsgával rendelkezem, de 2007. óta sürgősségi orvosként is tevékenykedek. 2011 márciusa óta dolgozom a Doxolg Bt.-nél.
Tovább...

Dr. Cseke L. Csaba